Danh Sách Vật Dụng Cơ Bản Trong Phòng Ăn

Những vật dụng cần có trong phòng ăn nói chung gồm những gì? Chắc chắn sẽ là sự quan tâm của nhiều người. Không chỉ là bát đĩa, ly cốc mà còn rất nhiều thứ khác nữa mà đôi khi bạn không ngờ tới.

MỘT SỐ VẬT DỤNG  PHỤC VỤ CƠ BẢN CHO  100 KHÁCH

Chủng loại

Khách sạn & nhà hàng

Coffee shop

Cửa hàng/căng tin tự phục vụ

Bệnh viện/trung tâm chăm sóc sức khỏe

Trường học

Service carts

1 – 2 ea

          –

Chafing dishes

7 – 9

          –

Sugars & creamers

24

36

12

          12 – 24 ea

Condiment dispensers

12 – 24

12 – 24

12

          10

Water servers

12

12

          10

Coffee servers

48 (16cl) or 12 (32cl)

12

96 (16cl)

          –

Juice servers

–        

3 – 6 ea

          –

Salt & Peppers

24 – 36 sets

24 – 36 sets

24 sets

100 ea

          –

Sherbet/dessert

8 – 12 dz

8 – 12 dz

8 – 12 dz

8 – 12 dz

          8 – 12 dz

Candle lamps

24 – 36 ea

12 – 30 ea

           –

Teapots

24 ea

24 ea

12 ea

100 ea

          –

Salad bowls

144

144

144

100 ea

          12 ea

Platters11’’

36

Type of service

          12

Platters 8’’ – 11’’

36

Determines

– 

           –

Sauces/gravies

12 – 24

12

          12

Bread/cracker service

24 – 36

12 – 30

          12

Bud vase

24 – 36

12 – 30

          12

Ashtrays

24 – 36

24 – 36

24 ea

          24

Trays

12

6 – 12

108

100

          12

Tray stands

6 – 9

3 – 6

 

Trên đây mới chỉ là một phần nhỏ liệt kê những vật dụng cơ bản có trong phòng ăn, muốn biết cụ thể mời bạn đọc tìm hiểu thêm phần sau của Chefstore.vn nhé!