Tư Vấn Set Up Vật Dụng Phục Vụ Trên Bàn Ăn

Setup bàn ăn là một trong những kiến thức cơ bản đầu tiên và quan trọng nhất mà bất kỳ một nhân viên nhà hàng nào cũng đều phải biết như quan sát bát đĩa, ly cốc, dao thìa dĩa,…Hãy cùng với chúng tôi đi tìm hiểu qua bài chia sẻ dưới đây.

1.    Số lượng dao thìa dĩa

Chủng loại tính trên số chỗ ngồi

Nhà hàng trong khách sạn

Nhà hàng quy mô khá/coffee shop

Nhà hàng quy mô trung bình

Teaspoon

5

4

4

Dessert /Soup Spoon

2

2

2

Tablespoon

¼

¼

Iced Drink Spoon

1-1/2

1-1/2

1

A.D Coffee Spoon

2

Bouillon Spoon

2

2

2

Dinner Fork

3

3

3

Dessert/Salad Fork

1-1/2

1-1/2

Dinner Knife

2

2

2

B & B Knife

1-1/2

1

2.    Liệt kê ly cốc cơ bản (tính cho số lượng chỗ ngồi)

Tiêu chuẩn dịch vụ của nhà hàng

100 chỗ ngồi

200 chỗ ngồi

–       Loại bình thường

 

 

Ly cốc: 5 oz      Juice

12 dz

24 dz

Ly cốc 12 oz     Iced Tea

12 dz

24 dz

–       Loại khá

 

 

Ly cốc 5 oz        Juice

12 dz

24 dz

Ly cốc 12 oz      Iced Tea

12 dz

24 dz

Ly cốc 10 oz      Water Goblet

24 dz

30 dz

Ly cốc 5-1/2 oz  Sherbet  

12 dz

18 dz

Ly cốc 4-1/2 oz Fruit Cocktail

12 dz

18 dz

Ly cốc 6-1/2 oz Finger Bowl

12 dz

18 dz

–       Loại có chuẩn mực phục vụ cao

 

 

Ly cốc 5 oz        Juice

12 dz

24 dz

Ly cốc 12 oz      Iced Tea

12 dz

24 dz

Ly cốc 10 oz      Water Goblet

18 dz

24 dz

Ly cốc 5-1/2 oz  Low Sherbet  

12 dz

18 dz

Ly cốc 4-1/2 oz Fruit Cocktail

12 dz

24 dz

Ly cốc 5-1/2 oz Champagne

12 dz

24 dz

Ly cốc 4-1/2 oz Parfait

12 dz

18 dz

Ly cốc 6-1/2 oz Finger Bowl

12 dz

18 dz