Giới Thiệu Chefstore

Chefstore là thương hiệu độc quyền của công ty NTP AUTO Hoa kỳ, do công ty TNHH phát triển Gia Trương khai thác và chịu trách nhiệm phát triển, giới thiệu các mặt hàng gia dụng & chuyên dùng trong nhà bếp tại thị trường Việt Nam và khu vực.

Tại sao quý vị có thể tin tưởng ở chúng tôi?

Năm giá trị mà Chefstore hướng đến đó là: Tin tưởng, Trách nhiệm, Tôn trọng, Kiến thức nghề nghiệp và Đổi mới. Những giá trị đó được tao nên từ hai nhân tố chính đó là sản phẩm và con người. Chúng tôi cam kết chỉ đưa hàng hóa có thương hiệu, sản phẩm “ĐÚNG GIÁ TRỊ THẬT” của các hãng có uy tín tới tay Quý vị. Chúng tôi cũng mong muốn được trở thành đối tác tin cậy các hãng sản xuất, nhà phân phối, các hãng kinh doanh và các Thượng đế.